You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

PERI in Weissenhorn, Duitsland

Hoofdzetel, ontwikkeling en productie sinds 1969

Onze diensten voor jouw projecten – slechts één contact voor bekistingen, steigers en engineering

Bekisting

Voor elke betonstructuur en component voorziet PERI in het meest geschikte bekistingssysteem. Het assortiment voldoet aan de algemene eisen voor verschillende bouwmethodes en randvoorwaarden.

Steigers

De steigers van PERI kunnen worden gebruikt voor een breed scala van toepassingen. Ongeacht of het gaat om frame of modulaire steigers, de grote flexibiliteit leidt tot een hoog niveau van materiaal gebruik.

Engineering

Voor PERI betekent engineering niet alleen productontwikkeling en technische planning. PERI engineering staat voor gedetailleerde onderzoek en optimalisatie van integrale processen op het gebied van bekisting en steigers.

Gestage groei sinds de oprichting - een succesverhaal

PERI kan terugkijken op meer dan 40 jaar ervaring. De grote innovatiekracht en de vroege internationalisering zijn de pijlers van het wereldwijde succes en de gestage groei. Het hoge niveau van klantgerichtheid, kwaliteitssystemen en expertise creëren het vertrouwen waardoor het bedrijf een toonaangevend wereldwijd merk is geworden.

* Verloop van de omzet van de PERI Groep in miljoen €

PERI internationaal – met meer dan 95 filialen wereldwijd

Onze experts zijn actief voor onze klanten in bijna elk land ter wereld. Uit deze internationale activiteit met verschillende eisen genereren we uitstekende kennis in alle markten en op alle vlakken. We zijn verheugd om deze kennis te delen met onze klanten. Lokale inzichten leiden tot wereldwijde kennis - voor efficiënte en veilige bouwprocedures en kwalitatieve resultaten.

Onze locaties

Duurzaamheid als een fundamenteel beginsel - van de ontwikkeling tot het vervoer

Duurzaamheid heeft een vaste plaats in onze bedrijfsprocessen. Productontwikkeling is reeds gericht op het beste gebruik van materialen en dus het meest zuinig gebruik. Selectie van de grondstoffen en de aanbesteding wordt uitgevoerd in termen van ecologische duurzaamheid bijvoorbeeld hout komt voornamelijk uit gecertificeerd regio's.

Nieuwe technologieën en efficiënte productieprocessen zorgen voor de beste kwaliteit en een lange levensduur van PERI materiaal wat op zijn beurt een positief effect op het verbruik van grondstoffen. Ook de leveringen en de logistiek naar bouwwerven worden geoptimaliseerd met betrekking tot de  volumes en transportroutes. Strategisch geplaatste sites garanderen korte levering afstanden waarbij het transport voortdurend geoptimaliseerd wordt door middel van intelligent logistiek netwerk.

De biomassa elektriciteitscentrale  op de productiesite te Weissenhorn is een symbool voor duurzame maatregelen  bij PERI. Van houtspaanders, een afvalproduct van de leggersproductie, worden elektriciteit en warmte gegenereerd in de kerncentrale wat bijdraagt tot een aanzienlijk deel van de gebruikte energie op de productiesite