You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Privacy Policy van PERI BeNeLux B.V. België

1. Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de algemene verordening gegevensbescherming en overige nationale gegevensbeschermingswetgeving van de lidstaten evenals andere gegevensbeschermingsbepalingen is:

PERI BeNeLux B.V. België
Bekistingen Steigers Engineering
Klampovenweg 300
2850 Boom
Tel.: +32 52 31 99 31
info@peri.be
www.peri.be

2. Contactinformatie van de functionaris voor de gegevensbescherming

U kunt onze functionaris voor de gegevensbescherming als volgt bereiken:


Dr. Sebastian Kraska
Marienplatz 3
80331 München
Tel. +49 89 1891 7360
datenschutz@peri.de

3. Algemene informatie inzake gegevensverwerking

3.1. Reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens
In principe verwerken wij de persoonsgegevens van onze gebruikers alleen voor zover dit noodzakelijk is om een goed functionerende website en onze inhoud en diensten aan te bieden. De verwerking van de persoonsgegevens van onze gebruikers vindt regelmatig plaats en alleen met toestemming van de gebruiker. Een uitzondering geldt op die gevallen waarin voorafgaande toestemming om feitelijke redenen niet kan worden verkregen en de verwerking van de gegevens wettelijk is toegestaan.

3.2. Juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens

Voor zover wij de toestemming van de betrokkene verkrijgen voor de verwerking van persoonsgegevens, dient art. 6 lid 1a van de EU algemene verordening inzake gegevensbescherming (AVG) als rechtsgrondslag.

Bij de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst, waarbij de betrokkene partij is, dient art. 6 lid 1b AVG als juridische basis. Dit geldt ook voor verwerkingshandelingen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren.

Voor zover het vereist is voor de verwerking van persoonsgegevens om te voldoen aan een wettelijke verplichting, waaraan ons bedrijf is onderworpen, dient art. 6, lid 1c AVG als juridische basis. In het geval dat vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, dient art. 6 lid 1d AVG als juridische basis.

Is de verwerking noodzakelijk om het rechtmatige belang van ons bedrijf, een bedrijf dat is aangesloten bij onze onderneming in de zin van artikel 15 van de Duitse wet op de aandelenvennootschappen (AktG), of een derde partij te waarborgen, en wegen de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder dan eerstgenoemde belangen, dan dient art. 6 lid 1f AVG als juridische basis voor de verwerking.

3.3. Gegevensverwijdering en duur van de opslag

De persoonsgegevens van de betrokkene worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doel van de opslag vervalt. Bovendien kunnen gegevens worden opgeslagen als de Europese of nationale wetgevers hierin voorzien in EU-verordeningen, wetten of overige bepalingen die op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing zijn. Blokkering of verwijdering van de gegevens vindt ook plaats wanneer een door de bovengenoemde normen voorgeschreven opslagtermijn verstrijkt, tenzij er behoefte is aan verdere opslag van de gegevens voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst.
4. Ter beschikking stellen van de website en aanmaken van logbestanden

4.1. Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Elke keer dat onze website wordt bezocht, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de computer die de website bezoekt.

De volgende gegevens worden verzameld

(1)    Informatie over het browsertype en de gebruikte versie
(2)    Het besturingssysteem van de gebruiker
(3)    De internetserviceprovider van de gebruiker
(4)    Het IP-adres van de gebruiker
(5)    Datum en tijdstip van het bezoek
(6)    Websites van waaruit het systeem van de gebruiker op onze website terechtkomt
(7)    Websites die door het systeem van de gebruiker via onze website worden bezocht
(8)    De domeinnaam van uw internetprovider

De gegevens worden ook opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van gegevens en logbestanden is art. 6 lid 1f AVG.

4.2. Doel van de gegevensverwerking

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om een verbinding van de website met de computer van de gebruiker mogelijk te maken. Daarvoor moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie worden bewaard.

Gegevens worden in logbestanden opgeslagen om de functionaliteit van de website te waarborgen. Bovendien gebruiken wij de gegevens om de website te optimaliseren en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. De gegevens worden in dit verband niet gebruikt voor een analyse ten behoeve van marketingdoeleinden. Voor deze doeleinden hebben wij ook een gerechtvaardigd belang bij de gegevensverwerking op de grondslag van art. 6 lid 1f AVG.

4.3. Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze voor het bereiken van het doel waarvoor ze werden verzameld niet meer nodig zijn. Indien gegevens worden verzameld voor het beschikbaar stellen van de website, is dit het geval wanneer de betreffende sessie beëindigd is.

In het geval van het opslaan van de gegevens in logbestanden, is dit na uiterlijk zeven dagen het geval. Een langere opslag is mogelijk. In dat geval worden de IP-adressen van de gebruikers verwijderd of vervreemd, zodat een herleiding naar de klant die de website heeft bezocht niet meer mogelijk is.

4.4. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

Het verzamelen van gegevens voor het aanbieden van de website en het opslaan van de gegevens in logbestanden is essentieel voor de werking van de website. Er bestaat dus geen mogelijkheid tot bezwaar door de gebruiker.

5. Gebruik van cookies

a) Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die zijn opgeslagen in de internetbrowser of vanuit de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker. Wanneer een gebruiker een website bezoekt, kan een cookie op het besturingssysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Deze cookie bevat een karakteristieke tekencombinatie waardoor de browser bij een volgende bezoek aan de website uniek kan worden geïdentificeerd.

Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sommige elementen van onze website vereisen dat de browser die de website oproept ook na wisselen van een pagina geïdentificeerd kan worden.

In de cookies worden de volgende gegevens opgeslagen en verzonden:

1. Taalinstellingen
2. Ingevoerde zoektermen
3. Frequentie van paginaweergaven
4. Gebruik van website-functies
5. Status van het feedbackvenster van de website
6. Landkeuze voor het projectfilter
7. Laatste zoekopdracht via zoeken op de website
8. Status van de cookie-tip
9. Status van de lokale website

Bij het bezoeken van onze website wordt de gebruiker geïnformeerd over het gebruik van cookies voor analysedoeleinden en wordt toestemming gevraagd voor de verwerking van de in dit kader gebruikte persoonsgegevens. In dit verband is er ook een verwijzing naar deze privacyverklaring.

b) Juridische basis voor de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van technisch noodzakelijke cookies is art. 6 lid 1f AVG.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies voor analytische doeleinden, mits de relevante toestemming van de gebruiker is verkregen, is art. 6 lid 1a AVG.

c) Doel van de gegevensverwerking

Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is om het gebruik van websites voor de gebruikers gemakkelijker te maken. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser ook na het wisselen van de pagina weer wordt herkend.

We hebben cookies nodig voor de volgende toepassingen:

(1)    Het aanvaarden van taalinstellingen
(2)    Het onthouden van zoektermen
(3)    Het onthouden van bezochte pagina’s

De gebruikersgegevens die door middel van technisch noodzakelijke cookies worden verzameld, worden niet gebruikt om gebruikersprofielen te maken. 

Voor deze doeleinden hebben wij ook een rechtmatig belang bij de verwerking van de persoonsgegevens overeenkomstig artikel 6 lid 1f AVG.

d) Duur van de opslag-, mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en naar onze website gestuurd. Daarom hebt u als gebruiker ook volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen in uw internetbrowser te wijzigen, kunt u het verzenden van cookies deactiveren of beperken. Al opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden verwijderd. Dit kan ook geautomatiseerd gebeuren. Als cookies zijn uitgeschakeld voor onze website, is het misschien niet mogelijk om alle functies van de website volledig te gebruiken.

6. Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de door Google Inc (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) aangeboden webanalysedienst Google Analytics. Het gebruik omvat de modus “Universal Analytics”. Dit maakt het mogelijk om gegevens, sessies en interacties over meerdere apparaten toe te wijzen aan een pseudoniem gebruikers-ID, waardoor de activiteiten van een gebruiker op verschillende apparaten worden geanalyseerd.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee u het gebruik van de website kunt analyseren. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Echter, in geval van activering van IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres vooraf door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Het IP-adres dat door Google Analytics wordt verstrekt als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Voor deze doeleinden hebben we een legitiem belang bij het gebruik van Google Analytics. De juridische basis voor het gebruik van Google Analytics is art. 6 lid 1a AVG. De door ons verzonden en aan cookies gekoppelde gegevens, gebruikersherkenning (bijv. gebruikers-ID) of advertentie-ID's worden na 14 maanden automatisch verwijderd. Het wissen van gegevens waarvan de bewaartermijn is bereikt, gebeurt automatisch één keer per maand. Voor meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming, ga naar: https://www.google.com/analytics/terms/de.html, https://www.google.com/analytics/terms/de.html of https://policies.google.com/?hl=en.

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware. Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Bovendien kunt u het verzamelen van de door de cookie geregistreerde en aan uw bezoek van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) aan Google evenals de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en browser add-on te downloaden en te installeren.

Opt-out cookies voorkomen toekomstige verzameling van uw gegevens wanneer u deze website bezoekt. Om te voorkomen dat Universal Analytics-tracking op verschillende apparaten plaatsvindt, moet u de opt-out doorvoeren op alle systemen die u gebruikt. Klik hier om de opt-out cookie te installeren: <a href="javascript:gaOptout()"><strong>Disable Google Analytics</strong></a></p>. Houd er rekening mee dat IP-anonimisering voor deze website is geactiveerd, wat betekent dat de code van Google Analytics is vervangen door “anonymizeIp” om ervoor te zorgen dat de verzameling van IP-adressen anoniem wordt gedaan (de zogenaamde IP-masking).

7. Nieuwsbrief

7.1. Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Op onze website kunt u zich inschrijven op een gratis nieuwsbrief. Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden de gegevens van de invoervelden naar ons verzonden:

Voor- en achternaam *
Bedrijf
E-mail *
Interesses

Bovendien worden de volgende gegevens verzameld bij de aanmelding:

1. Datum en tijdstip van de aanmelding
2. Aanmeldinformatie

Voor de verwerking van de gegevens wordt in het kader van dit registratieproces uw toestemming verkregen en wordt er verwezen naar deze privacyverklaring.

In het kader van de verwerking van gegevens voor het verzenden van nieuwsbrieven, worden er geen gegevens aan derden verstrekt. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief.

7.2. Juridische basis voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens nadat de gebruiker zich heeft geregistreerd voor de nieuwsbrief, is de aanwezigheid van de toestemming van de gebruiker, art. 6 lid 1a AVG.

7.3. Doel van de gegevensverwerking

Het e-mailadres van de gebruiker dient om de nieuwsbrief te verzenden.

Het verzamelen van andere persoonsgegevens in het kader van het registratieproces dient om misbruik van de diensten of het gebruikte e-mailadres te voorkomen.

7.4. Duur van de opslag

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn voor het bereiken van het doel waarvoor ze werden verzameld. Het e-mailadres van de gebruiker wordt daarom opgeslagen zolang het abonnement op de nieuwsbrief actief is.

7.5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

Het abonnement op de nieuwsbrief kan op elk moment door de betreffende gebruiker worden beëindigd. Voor dit doel bevat elke nieuwsbrief een overeenkomstige link.

Hiermee is ook de intrekking van de toestemming voor de opslag van de persoonsgegevens, die tijdens het registratieproces zijn verzameld, mogelijk.

8. Contactformulier en e-mailcontact

8.1. Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Op onze website is een contactformulier beschikbaar, dat kan worden gebruikt voor elektronisch contact. U hebt ook de mogelijkheid om u te registreren voor myPERI en toegang te krijgen tot inhoud en diensten die wij alleen aanbieden aan geregistreerde gebruikers. Als een gebruiker van deze mogelijkheid gebruik maakt, worden de gegevens die in het invoerformulier zijn ingevoerd naar ons verzonden en opgeslagen. Deze gegevens zijn:

* = Verplicht veld
Onderwerp *
Aanhef *
Titel
Voornaam *
Achternaam *
E-Mail *
Firma
Straat *
Postcode *
Woonplaats *
Land *
Telefoon
PERI Klantennummer
Uw bericht *

Op het moment dat het bericht wordt verzonden, worden de volgende gegevens ook opgeslagen:

  1. Datum en tijdstip van registratie
  2. Informatie over het formulier
    Voor de verwerking van de gegevens wordt in het kader van het verzendingsproces  uw toestemming verkregen en wordt naar deze privacyverklaring verwezen.
     

Als alternatief is contact mogelijk via het opgegeven e-mailadres. In dat geval worden de persoonlijke gegevens van de gebruiker die per e-mail worden verzonden, opgeslagen.

In deze context is er geen openbaarmaking van de gegevens aan derden. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van het gesprek en voor de doeleinden van myPERI.

8.2. Juridische basis voor de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens ligt in de toestemming van de gebruiker, artikel 6 par. 1 sub. a AVG.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens, die tijdens de verzending van een e-mail meegezonden worden, is artikel 6, lid 1, sub. f AVG. Als het e-mailcontact tot doel heeft een contract te sluiten, dan is een aanvullende wettelijke basis voor de verwerking artikel 6 par. 1 sub. b AVG.

8.3. Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van de persoonlijke gegevens van het invoerformulier dient uitsluitend om de contactgegevens te verwerken en om u de inhoud en diensten te leveren die zijn voorbehouden aan onze geregistreerde gebruikers. In het geval van contact via e-mail omvat dit ook het vereiste rechtmatige belang bij de verwerking van de gegevens.

De overige persoonlijke gegevens die tijdens het verzendproces worden verwerkt, dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.

8.4. Duur van de opslag

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn voor het bereiken van het doel waarvoor ze werden verzameld. Voor de persoonsgegevens van het invoerscherm van het contactformulier en de gegevens die per e-mail zijn verzonden, is dit het geval wanneer het betreffende gesprek met de gebruiker is beëindigd. Het gesprek wordt als beëindigd beschouwd wanneer uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de relevante feiten definitief zijn opgehelderd. De extra persoonsgegevens die tijdens het verzendproces worden verzameld, worden uiterlijk na zeven dagen verwijderd.

8.5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid zijn toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens in te trekken. Als de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij op elk moment bezwaar maken tegen de opslag van zijn persoonsgegevens. In dergelijk geval kan het gesprek niet worden voortgezet.

Neem hiervoor contact met ons op via e-mail op: data.protection@peri.com of op het postadres van onze functionaris voor de gegevensbescherming: Dr. Sebastian Kraska, Marienplatz 3, 80331 München, Duitsland. Alle persoonsgegevens die zijn opgeslagen tijdens het contact worden in dit geval verwijderd.

9.  Gegevensoverdracht aan derden

Om de PERI website te realiseren, werken we samen met verschillende serviceproviders. Deze zijn verplicht om strikt instructiegebonden gegevensverwerking uit te voeren, als orderverwerker in overeenstemming met art. 26 AVG. Elke verdere openbaarmaking van uw gegevens aan derden vindt alleen plaats als u daarmee hebt ingestemd (art. 6 lid 1a AVG), voor zover dit binnen de reikwijdte van onze wettelijke verplichtingen (art. 6 lid 1c AVG) vereist is of voor zover noodzakelijk om onze legitieme belangen of de legitieme belangen van een met ons gelieerde onderneming te waarborgen in de zin van artikel 15 van de Duitse wet op de aandelenvennootschappen (AktG) (art. 6 lid 1f AVG). Een lijst met onze groepsmaatschappijen is hier beschikbaar. Ons legitieme belang ligt in het uniforme, groepsbrede beheer van klant- en prospectgegevens. Houd er rekening mee dat de bedrijven die bij ons zijn aangesloten zich mogelijk buiten de EU bevinden, dat wil zeggen in een land dat geen passend beschermingsniveau biedt volgens de EU-vereisten voor gegevensbescherming. We verplichten ons ertoe alle redelijke stappen te ondernemen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens van gebruikers correct worden beschermd wanneer ze worden overgebracht naar een land waar deze niet op dergelijke wijze beschermd worden en dat deze bescherming overeenkomt met de criteria die zijn uiteengezet in deze privacyverklaring.

10. Gebruik van social plug-ins op het gebied van social media

10.1. Facebook

De PERI website maakt gebruik van social plug-ins (“plug-ins”) van het social netwerk Facebook.com, dat wordt beheerd door Meta, Palo Alto, VS (“Meta”). De plug-ins zijn herkenbaar aan een Facebooklogo.

Als u een pagina van onze website bezoekt die dergelijke plug-ins bevat, zijn deze aanvankelijk uitgeschakeld. Alleen als u op de opgegeven Facebookknop klikt, worden de plug-ins geactiveerd. Met deze activering maakt u verbinding met Facebook en bevestigt u uw toestemming voor het verzenden van gegevens naar Meta. Als u bent aangemeld bij Facebook, kan Facebook het bezoek aan uw lokale account toewijzen. Als u op de Facebookknop klikt, wordt de bijbehorende informatie rechtstreeks vanuit uw browser naar Meta verzonden en daar opgeslagen.

Voor het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Meta, evenals uw rechten op dit punt en instellingsopties voor de bescherming van uw privacy, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Meta.

Als u niet wilt dat Meta via onze website gegevens over u verzamelt, moet u zich bij Facebook afmelden voordat u onze website bezoekt.

10.2 Google+

De PERI website maakt gebruik van social plug-ins (“plug-ins”) van het social netwerk plus.Google.com beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (“Google”). De plug-ins zijn herkenbaar aan het Google +-logo of de toevoeging “Google+” of “Google plus” of “+1”.

Als u een pagina van onze website bezoekt die dergelijke plug-ins bevat, zijn deze aanvankelijk uitgeschakeld. Alleen als u op de Google-knop klikt, worden de plug-ins geactiveerd. Door deze aanmelding maakt u verbinding met Google+ en gaat u akkoord met de overdracht van gegevens naar Google. Als u bent aangemeld bij Google+, kan Google het bezoek koppelen aan uw lokale account. Als u op de betreffende knop van Google klikt, wordt de bijbehorende informatie vanuit uw browser rechtstreeks naar Google verzonden en daar opgeslagen.

Voor het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling, de verdere verwerking en het gebruik van gegevens door Google, evenals uw rechten op dit punt en instellingsopties voor de bescherming van uw privacy, verwijzen wij u naar het het privacybeleid van Google.

Als u niet wilt dat Google via onze website gegevens over u verzamelt, moet u zich afmelden bij Google+ voordat u onze website bezoekt.

10.3. Instagram

De PERI website maakt gebruik van social plug-ins (“plug-ins”) van het social netwerk Instagram, eigendom van Meta, Palo Alto, VS. De plug-ins zijn herkenbaar aan een Instagramlogo.

Als u een pagina van onze website bezoekt die dergelijke plug-ins bevat, zijn deze aanvankelijk uitgeschakeld. Alleen als u op de knop van Instagram klikt, worden de plug-ins geactiveerd. Met deze activering maakt u verbinding met Instagram en gaat u akkoord met de overdracht van gegevens naar Meta. Als u bent aangemeld op Instagram, kan Instagram het bezoek aan uw lokale account toewijzen. Als u op de betreffende knop op Instagram klikt, wordt de bijbehorende informatie direct vanuit uw browser naar Meta verzonden en daar opgeslagen.

Voor het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Instagram en uw rechten op dit punt en instellingsopties voor de bescherming van uw privacy, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Meta.

10.4. Twitter

De PERI website maakt gebruik van social plug-ins (“plug-ins”) van het social netwerk Twitter, dat wordt beheerd door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS (“Twitter”). De plug-ins zijn herkenbaar aan een Twitter-logo of door de toevoeging “Tweet”.

Als u een pagina van onze website bezoekt die dergelijke plug-ins bevat, zijn deze aanvankelijk uitgeschakeld. Alleen als u op de knop van Twitter klikt, worden de plug-ins geactiveerd. Met deze activering maakt u verbinding met Twitter en gaat u akkoord met de overdracht van gegevens naar Twitter. Als u bent aangemeld bij Twitter, kan Twitter het bezoek aan uw lokale account toewijzen. Als u op de betreffende knop van Twitter klikt, wordt de bijbehorende informatie rechtstreeks vanuit uw browser naar Twitter verzonden en daar opgeslagen.

Voor het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Twitter en uw rechten op dit punt en instellingsopties voor de bescherming van uw privacy, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Twitter.

10.5. XING

De PERI website maakt gebruik van social plug-ins (“plug-ins”) van het social netwerk Xing, dat wordt beheerd door XING AG, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland. De plug-ins zijn herkenbaar aan het Xing-logo.

Als u een pagina van onze website bezoekt die dergelijke plug-ins bevat, zijn deze aanvankelijk uitgeschakeld. Alleen als u op de knop van Xing klikt, worden de plug-ins geactiveerd. Met deze activering maakt u verbinding met Xing en gaat u akkoord met de overdracht van gegevens naar Xing. Als u bent aangemeld bij Xing, kan Xing het bezoek aan uw lokale account toewijzen. Als u op de betreffende knop van Xing klikt, wordt de bijbehorende informatie rechtstreeks vanuit uw browser naar Xing verzonden en daar opgeslagen.

Voor het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Xing en uw rechten op dit punt en instellingsopties voor de bescherming van uw privacy, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Xing.

10.6. YouTube

De PERI website maakt gebruik van het videoplatform YouTube, dat wordt beheerd door YouTube LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 in de VS. YouTube is een platform dat het afspelen van audio- en videobestanden mogelijk maakt.

Wanneer u een pagina op onze website bezoekt, maakt de verbonden speler van YouTube verbinding met YouTube om technische overdracht van een video- of audiobestand te garanderen. Wanneer u verbinding maakt met YouTube, worden uw verbindingsgegevens naar YouTube verzonden met het doel een video- of audiobestand af te spelen.

Voor het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Xing en uw rechten op dit punt en instellingsopties voor de bescherming van uw privacy, verwijzen wij u naar het privacybeleid van YouTube

11. Rechten van de betrokken persoon

11.1. Recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking en overdracht

Als aan de wettelijke vereisten wordt voldaan, hebt u het recht om van ons informatie te verlangen over persoonsgegevens of gegevensverwerking met betrekking tot u (art. 15 AVG), correctie, verwijdering en beperking van persoonsgegevens of gegevensverwerking met betrekking tot u (art. 16 tot 18 AVG) en overdracht van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens (art. 20 AVG).

11.2. Herroepingsrecht

Als bovendien aan de wettelijke vereisten van art. 21 AVG wordt voldaan, hebt u recht op bezwaar tegen gegevensverwerking, gebaseerd op een “rechtmatig belang” van de verwerkingsverantwoordelijke overeenkomstig art. 6 lid 1f AVG.

U hebt het recht om uw verklaring inzake de gegevensbescherming op elk gewenst moment in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de wettigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd.

11.3. Geautomatiseerde beslissing op individuele basis inclusief profilering

U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking – inclusief profilering – die rechtsgevolgen voor u kan hebben of op vergelijkbare wijze op u van invloed is. Dit geldt niet als het besluit

  1. is vereist voor het afsluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen u en de verwerkingsverantwoordelijke,
  2. is toegestaan op basis van de wetgeving van de Unie of van de lidstaten, waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is, en deze wetgeving adequate maatregelen bevat om uw rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen, of
  3. met uw uitdrukkelijke toestemming gebeurt.

Deze besluiten mogen echter niet gebaseerd zijn op speciale categorieën van persoonsgegevens overeenkomstig art. 9 lid 1 AVG, voor zover art. 9 lid 2a of g niet geldt en passende maatregelen genomen zijn om de rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen.

Met betrekking tot de in (1) en (3) bedoelde gevallen neemt de verwerkingsverantwoordelijke passende maatregelen om uw rechten en vrijheden en legitieme belangen te handhaven, waaronder ten minste het recht op tussenkomst van een persoon door de verwerkingsverantwoordelijke, om uw positie kenbaar te maken en het besluit te betwisten.

Om al deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen op het e-mailadres data.protection@peri.com of aan het postadres van onze functionaris voor de gegevensbescherming: Dr. Sebastian Kraska, Marienplatz 3, 80331 München, Duitsland.

11.4. Recht op beroep bij een toezichthoudende autoriteit

Volgens art. 77 lid 1 AVG hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens onwettig is, in het bijzonder in strijd met de AVG. Het adres van de toezichthoudende autoriteit die voor ons verantwoordelijk is, is:

Gegevensbeschermingautoriteit

Fysiek adres

Drukpersstraat 35
1000 Brussel        
België

Bereikbaar via

Telefoon: +32 2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35

E-mail: contact@apd-gba.be