You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

De PERI Bekisting Belasting Calculator

Overzicht

De PERI Bekisting Load Calculator ondersteunt de professionele gebruiker met de berekening van de juiste verse betondruk rekening houdend met de max. toelaatbare betondruk op de geselecteerde PERI wandbekistingssystemen. Met deze tool krijgt de gebruiker zeer snel een overzicht van de belastingen en vervormingen, zodat het bekistingssysteem kosteneffectief kan worden gebruikt.

naar de calculator voor bekistingsbelasting


Functionele beschrijving

De PERI Bekisting Load Calculator is een snel hulpmiddel voor de berekening van de huidige verse betondruk en meer bepaald het maximale stortdebiet op basis van de norm DIN 18218:2010-01.

De app kan het maximale stortdebiet berekenen voor de PERI wandbekistingssystemen TRIO, MAXIMO en DOMINO, met de geselecteerde storthoogte en de vervormingseisen volgens de norm DIN 18202:2013-04.

De wandbekistingselementen MAXIMO 330, MAXIMO 270, TRIO 270, TRIO 330 en DOMINO 250, met hun verankeringssystemen DW15, DW20, MX 15 en MX18, kunnen rechtstreeks op de bouwplaats worden geselecteerd om de maximale stijgsnelheid te bepalen.

De resultaten en de standaardassemblage van de verschillende wandbekistingssystemen worden grafisch weergegeven op het scherm.

De app geeft ook output in pdf-formaat voor de documentatie; de pdf kan rechtstreeks worden afgedrukt of met e-mail worden verzonden. Het gegevensblad bevat ook een beschrijving van de constructie voor de klanten.


Normen

In 2010 werd de herziene versie van de Duitse norm DIN 18218:2010-01 'Druk van stortklaar beton op loodrechte bekistingen' gepubliceerd. Deze norm geldt voor zowel goed verdichtbaar (F5 en F6) als zelfverdichtend beton (SCC). Voor het gebruik van deze webapp is een basiskennis van deze norm, zijn termen en definities vereist.

De calculator voor de belasting van de bekisting is ontwikkeld om de gebruikers te helpen door de verse betondruk en zijn toepassing op de PERI wandbekistingssystemen te berekenen. De app biedt de mogelijkheid om de norm digitaal weer te geven, gerelateerd aan de verschillende PERI wandbekistingssystemen. Hij geeft snel antwoord op de vraag met welke snelheid men het gebruikte bekistingssysteem kan storten. Wanneer men daar rekening mee houdt, kan men de bekistingssystemen kosteneffectief en efficiënt gebruiken in termen van de belastingen en vervormingen.

Met deze tool voorkomt PERI het risico van overbelasting, grote vervormingen of zelfs afwijkingen van de eisen van de norm. De gebruikers krijgen dus ondersteuning bij het dagelijkse werk met de PERI wandbekistingssystemen DOMINO, TRIO en MAXIMO.


Contact en vragen

Vragen over het gebruik van de afzonderlijke PERI apps en/of webgebaseerde applicaties stuur je per e-mail naar het volgende adres: apps-tools.service@peri.de.

Heb je een vraag?

Bel of mail een van onze adviseurs, zij helpen je graag verder.

Naar de adviseur uit mijn regio