You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Metrostelplaats MIVB (Erasmus), Anderlecht

Info projecten

Ligging: Anderlecht, België

De MIVB besloot een ondergronds depot met een lengte van 700 meter te realiseren - een oppervlakte die overeenstemt met vier voetbalvelden - om gelijktijdig 23 metrostellen te kunnen stallen en ook nog eens zeven metrostellen onder handen te kunnen nemen in het bijbehorende onderhoudsatelier (reiniging, onderhoud, herstellingen). Er is geopteerd voor een uitvoeringstechniek die gezien de drukke stedelijke context vaak toegepast wordt in regio-Brussel: de Stross-methode. Dit houdt in dat er eerst ondergrondse wanden en ondersteunende kolommen gebetonneerd worden, om het geheel vervolgens te overkappen met een ‘dak’ – in wezen een betonnen grid dat zich op maaiveldniveau bevindt. Nadien wordt de grond onder de ‘dakplaat’ uitgegraven – in dit geval een volume van 400.000 m³. Dat maakte het mogelijk om het metrodepot volledig ondergronds te realiseren. Boven het maaiveld zijn ook nog een klein administratief gebouw en een opleidingscentrum opgetrokken.

Vereisten

 • De werken uitvoeren zonder het uiterst drukke verkeer in de buurt van de werf en de circulatie van de metrostellen te verstoren.
 • Anders te werk gaan dan op een traditionele werf (inclusief andere prioriteiten), in die zin dat men de Stross-methode wilde toepassen.
 • Aan één kant gebruikmaken van enkelzijdige verankering van de bekisting vanwege de aanwezigheid van achterliggende treinsporen die in dienst bleven.
 • Gezien de grote hoeveelheid kolommen met verschillende groottes en diameters, was er nood aan kolombekistingen op maat.
 • Kolommen bekisten onder een bestaande dakplaat. Door de aanwezigheid van die dakplaat mochten de bekistingen dus zeker niet te hoog zijn. De bekisting moest ook hergebruikt worden voor verschillende hoogtes.
 • Een eenzijdige bekisting realiseren over de volledige lengte van de tunnel.

Klant

TV CIT Blaton - BPC (Groep CFE) 

Voordeel klant

 • Dankzij het ruime productgamma kon PERI vanaf het begin van de werken inspelen op de eisen van de klant door verschillende systemen te leveren, waarvan sommige langdurig gebruikt werden.
 • PERI leverde kolombekistingen op maat voor de realisatie van verschillende types kolommen onder een bestaande dakplaat.  
 • De lichtheid en modulariteit van de verschillende PERI bekistingen deden wonderen op de complexe, omvangrijke werf.
 • Alle systemen van PERI zijn makkelijk te installeren (bekisting-ontkisting), uiterst gebruiksvriendelijk en bijzonder veilig.

PERI oplossing

 • Gezien de complexiteit en de specificiteit van de werf, deed de aannemer vanaf het begin van de werken een beroep op verschillende wand- en kolombekistingssystemen van PERI.
 • De TRIO bekistingen zijn gebruikt voor de geleidemuren, de wanden en de goten, terwijl de op maat gemaakte VARIO GT 24 bekistingen voorbehouden waren voor de kolommen.   
 • De DOMINO paneelbekistingen zijn gebruikt voor de realisatie van de noodtrappen langs de tunnel en het gebouw.
 • De MAXIMO wandbekistingen bleken zeer waardevol bij de realisatie van de eenzijdige bekistingen.
 • Aangezien de uitgangen van het metrodepot hoger liggen dan de sporen, zijn er kleine perrons met een hoogte van 1,5 meter gecreëerd met behulp van de modulaire PERI UP Flex steigers.
 • De liggers en de dakplaten zijn ondersteund met behulp van PERI UP en MULTIFLEX ondersteuningen met schoren.
 • Voor de noodtrappen en de toegang tot het ondergrondse depot is er geopteerd voor de PERI UP Flex Alu 75 trappen.
 • De PERI UP modulaire steigers zijn gebruikt bij de realisatie van de kolommen en de wanden.
 • Ook werd gebruikt gemaakt van de FB180 vouwplatformen als werk- en veiligheidsplatformen.