You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Staalbetonbrug sluis van Ternaaien

Staalbetonbrug sluis van Ternaaien - In de buitenbocht van de brug moest er rekening gehouden worden met een extreem grote overkraging van het brugdek. De verhoogde lasten werden hier afgeleid naar de massieve ronde brugpijler.
De uitbreiding van het sluizencomplex vereiste een nieuwe brug van 200m lang. Voor het storten van de brugdekken in het lange, rechte gedeelte van de brug werden er VARIOKIT rijwagens voorzien
Lanaye Lock Bridge, Belgium - De VARIOKIT rijwagen wordt telkens zo ontworpen dat hij aan de geometrische en statische vereisten van het project voldoet. Hier was de grootste uitdaging de 4,50m overkraging van het brugdek.
In de bochten werden er overkragingskonsoles gebruikt die, net zoals de rijwagens voor het rechte gedeelte, op het VARIOKIT systeem zijn gebaseerd.
Staalbetonbrug sluis van Ternaaien - Op beide oevers van het kanaal maakt de brug een bocht van 90°, dit met een zeer kleine straal van ongeveer 30m. Tussen deze twee bochten ziet u bovenop het brugdek de VARIOKIT rijwagens staan.

Info projecten

Ligging: Ternaaien, België

Staalbetonbrug sluis van Ternaaien, lengte 200 m, breedte 15 m

Vereisten

De brug wordt ondersteund door 3 massieve ronde pijlers in one word! Die in verschillende klimfases werden uitgevoerd. Hiervoor werd een GRV-bekisting op de KG consoles geplaatst. De bekisting werd in de Nederlandse PERI vestiging gemonteerd en daarna naar de werf gevoerd. De dragende staalstructuur werd tijdens de winter op de pijlers en landhoofden geplaatst, waarna de bekisting voor het brugdek geïnstalleerd werd.

De zone onder de brug moest toegankelijk blijven voor de scheepvaart en het werfverkeer, waardoor het brugdek van bovenop de brug werd bekist.

Klant

BESIX, Brussel

Voordeel klant

  • Kosteneffectieve projectoplossing door gebruik van gehuurde systeemcomponenten in combinatie met projectspecifieke aanpassingen
  • Een strak tijdschema voor de constructie
  • Snelle finale assemblage en hierdoor snelle beschikbaarheid op de werf dankzij voor gemonteerde bekistingselementen
Lanaye Lock Bridge: Pedro de Guia, Technical Manager
Pedro de Guia
Verantwoordelijke, technisch bureau bouwkunde

“Voor Besix bleek de keuze al snel logisch om met PERI als partner samen te werken voor de bekisting van de brug, dankzij hun ervaring bij gelijkaardige projecten, de relevantie van de voorgestelde technische oplossingen en hun reactieve antwoord op de uitdagende uitvoeringstermijn. De technische ondersteuning, alsook de commerciële opvolging, hebben onze keuze voor PERI met de tijd bevestigd. De rijwagen en de betonneerconsoles beantwoordden ruim aan onze verwachtingen.”

PERI oplossing

  • Het brugdek heeft aan beide zijden uitkragingen van 4,50 m, die door de VARIOKIT- rijwagen ondersteund werden. Deze wagen werd telkens na het uitharden van het beton verplaatst naar de volgende fases. Het ontkisten en terug in positie brengen van de bekisting gebeurde altijd vanuit veilige posities.
  • Ter hoogte van de landhoofden draait de nieuwe brug en op die plaats is de onderliggende staalstructuur en het brugdek breder. De VARIOKIT-rijwagen kon in deze zones niet gebruikt worden. Daarom werden met het standaardmateriaal grote consoles gemaakt (VARIOKIT-console), die aan de staalstructuur opgehangen werden. Op die manier kon veilig gewerkt worden bij het bekisten en ontkisten.