You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Theunisbrug, Merksem

Info projecten

Ligging: Merksem, België

Het verhogen van de Gabriël-Theunisbrug in Antwerpen en het plaatselijk verbreden van het Albertkanaal kadert binnen de opwaardering van het Albertkanaal. Dit grootschalige project omvat het wegwerken van capaciteitsbeperkende knelpunten op het Albertkanaal. Na het invaren van de trambrug en de oostelijke wegbrug, is meteen gestart aan het afwerken van de brugdekken. De laatste betonstort vond plaats op 13 december en midden januari werden de laatste bekistingspanelen van onder de bruggen gehaald. Verder in 2020 staat ook de plaatsing van de tweede wegbrug op het programma. Voor alle drie de bruggen leverde PERI bekistingssystemen. Het project is een samenwerking van verschillende partners, waaronder De Vlaamse Waterweg nv, het Agentschap Wegen en Verkeer, Water-link in samenwerking met Aquafin, De Lijn en stad Antwerpen. Aannemers Artes, Stadsbader en Taveirne voeren de werken samen uit. Artes staat in voor de burgerlijke bouwkunde, Stadsbader legt de wegen en de rioleringen aan en Taveirne neemt alle infrastructuur voor de tram op zich.

Vereisten

  • De hoofdeisen van de klant waren duidelijk: het leveren van de juiste bekisting die zowel makkelijk te plaatsen als te ontkisten was. Na het plaatsen van de bekisting in het brugdek, werd het brugdek ingevaren. Vervolgens werd het beton gestort om uiteindelijk te ontkisten van boven op de brug. Zo werd de bekisting naar beneden gelaten en via een ponton naar de oever gebracht.
  • Het bekistingsprincipe voor de tram- en de wegbrug was gelijkaardig. Er was enkel een verschil in hoogte van de spanten waar de bekisting op kwam te liggen.
  • Onder de trambrug hangen rails om onderhoudswerken te kunnen uitvoeren. De bekisting moest daar dus in verschillende onderdelen tussen de rails geplaatst worden.

Klant

Beltek in uitvoering voor Artes Roegiers

Voordeel klant

  • Voor het project Theunisbrug in Merksem moest een grote hoeveelheid van hetzelfde bekistingsmateriaal – VARIO wandbekisting en het VARIOKIT brugsysteem – geleverd worden. Omdat PERI voor haar materialen beroep kan doen op vestigingen over heel Europa, konden de bekisting van de zowel de tram- als de wegbrug toch in eenzelfde fase uitgevoerd worden. Dit bespaarde de klant heel wat tijd.
  • Dankzij het uitgebreide VARIO systeem kon de klant nog meer tijd en kosten besparen. VARIOKIT is beschikbaar in verschillende standaardlengtes en alle vormen in het brugdek konden dan ook bekist worden zonder onderdelen op maat te moeten maken. Bovendien blinkt het VARIO systeem uit in gebruiksgemak voor zowel het plaatsen als het ontkisten.
Maarten Goossens, Werfleider Artes Roegiers
Maarten Goossens
Projectleider bij Artes Roegiers

“Op de werf werden wij geconfronteerd met complexe betonelementen. De 10 m hoge pijlers en het brugdek zijn hiervan mooie voorbeelden. Voor deze bekistingswerken hebben wij een beroep gedaan op de expertise van PERI. De professionele ondersteuning, de op maat gemaakte bekisting van het systeem VARIO alsook een bijhorende 3D-box hebben ertoe geleid dat wij een zeer mooi eindresultaat konden voorleggen aan onze klant. Ook voor de systeembekisting kunnen wij een beroep doen op de diensten van PERI waarbij wij steeds de nodige materialen (en eventuele bijkomende) ondersteuning tijdig op de werf ter beschikking krijgen. De goede samenwerking met PERI draagt zodoende bij tot een mooi resultaat op de werf.”

PERI oplossing

  • Er werd gekozen voor het VARIO systeem: VARIO wandbekisting - aanpasbaar voor alle vereisten dankzij de flexibele positionering van de dragers en ankers - voor de pijlers, en het kosteneffectieve VARIOKIT systeem voor de brugbekisting.
  • Verder zette de klant ook TRIO paneelbekisting in voor de funderingen. Dit PERI systeem werd echter niet door PERI geleverd, maar kocht Artes zelf aan. TRIO is een universeel bekistingssysteem dat de hoogste nadruk legt op ongecompliceerde bekisting en de vermindering van de bekistingstijd.
  • TRIO kan gecombineerd worden met de meer geavanceerde MAXIMO paneelbekisting en dat werd in dit project ook gedaan.