You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Zuidasdok tijdelijke perronconstructie, station Amsterdam Zuid

Info projecten

Ligging: Amsterdam, Nederland

ZuidPlus werkt aan één van de grotere infraprojecten van Nederland: Zuidasdok. Heijmans -onderdeel van ZuidPlus- koos opnieuw voor vertrouwen en kwaliteit en daarmee voor PERI. Binnen dit unieke, grootschalige tijdsgebonden project zijn vooral de technische expertise, jarenlange ervaring en ontwerpkwaliteiten van PERI volop ingezet.

Grootste uitdaging: binnen een kort tijdsbestek (tijdens buitendienststellingen) moet het tijdelijke perron geplaatst, verplaatst of verwijderd kunnen worden. Een goede werkvoorbereiding, planning en de nodige flexibiliteit zijn hierbij van groot belang. Door de slimme keus in toegepaste profielen en met zo weinig mogelijk materiaal is het dek voor 90% bij PERI op locatie klaar gemaakt en vanuit daar naar de voorbouwlocatie verplaatst. Daar zijn de elementen compleet voorgemonteerd tot perrons met oppervlaktes van 50 m2 die just in time naar de bouwlocatie gereden zijn. Ter plaatse zijn de perronelementen met een kraan ingehesen en gemonteerd op het onderstel dat door Steigerbouw van der Panne is gerealiseerd. Elk perronelement bevat hijsluiken, één van de slimme PERI oplossingen waarmee een flexibele (her)positionering van de perronconstructies mogelijk is.

Door het optimaal inzetten van kennis, ervaring én materiaal heeft PERI in samenwerking met de klant en partners een project specifieke maatwerkoplossing gerealiseerd.

Vereisten

De tijdelijke perrons moeten aan strenge eisen voldoen die zwaarder zijn dan de reguliere bouwvoorschriften. Dit omdat er dagelijks duizenden voetgangers het perron passeren.

- Belastbaarheid en goede vlakheid van de perrons is cruciaal.

- Constructieve eisen: bepaalde torsi sterkten moesten gehaald worden gezien de grootte van de perronelementen.

- Vanuit de spoorwegen werd de eis gesteld dat de perrons in hoogte verstelbaar zijn, zodat ze bij plaatsing aangepast konden worden aan de instap- en uitstaphoogten van de treinen.

Naast eisen aan het materiaal moest PERI ook aan een aantal eisen voldoen op het gebied van kwaliteit, budget en planning. PERI biedt de gevraagde flexibilitiet op het gebied van werktijden (weekenden en avonden i.v.m. buitendienststellingen) en speelt ad hoc in op uitdagingen door oplossingsgericht mee te denken.

Klant

ZuidPlus is het consortium van de bedrijven Fluor, HOCHTIEF en Heijmans, dat de komende jaren werkt aan het project Zuidasdok. Dit is momenteel één van de grotere infraprojecten van Nederland. Het project is een samenwerking van Rijkswaterstaat, ProRail en de Gemeente Amsterdam. Zij vormen samen de opdrachtgever.

Voordeel klant

Behoud van snelheid, kwaliteit en veiligheid.

  • Eén aanspreekpunt voor het ontwerp, de productie, het materiaal en de uitvoering. De logistieke afstemming en coördinatie door PERI met het team van Steigerbouw van der Panne en de klant zijn naar grote tevredenheid van de klant opgepakt.
  • PERI is een partner in plaats van alleen leverancier en zoekt optimaal naar mogelijkheden met elkaar: van ontwerp tot uitvoering, met alle betrokken partijen.
  • De gedegen voorbereiding, de nauwe betrokkenheid en het maken van een mock-up in het ontwerptraject is voor klant van groot belang geweest.

  • Klant vond in PERI een partij die de ervaring,  de equipment en de middelen heeft om ook in het weekend en in de nacht te participeren.

 

Bas van Sinten
Projectcoördinator bij Heijmans Civiel / ZuidPlus

“PERI gaat serieus aan de slag met de specifieke klantvraag. Door zich volop in te leven in de klant en in welke positie ze staan, geven ze daar optimale invulling aan als partner. Ze hebben het goed begrepen en er is optimaal naar een oplossing gezocht om invulling te geven aan de vraag en bijbehorende uitdagingen en deze haalbaar te maken. Door te denken in eenvoud en degelijkheid, was de oplossing: zo groot mogelijke elementen die hanteerbaar en verplaatsbaar zijn mét behoud van kwaliteit.

Ook de logistieke samenwerking tussen alle partijen was perfect op orde. In een tijdsgebonden project als dit, is afstemming essentieel. Wanneer onderaannemers, of liever partners, met dezelfde perceptie het project benaderen en op dezelfde manier het project aanvliegen, kom je met teamwork tot een optimaal eindresultaat.

PERI heeft alle beloftes nagekomen omwille van tijd en kwaliteit.”

PERI oplossing

Met de doordachte combinatie van het PERI UP steigersysteem en het stalen gording systeem VARIOKIT ontwikkelde PERI de maatwerk oplossing voor dit project. De elementen zijn in maatvoering, gewicht en belasting volledig geïntegreerd in de planning, hijscapaciteit en (tijdelijke) opslag.

  • Totaal 2200 m2 tijdelijke perrons, opgebouwd uit elk 50 m2 fragmenten
  • Perronelementen zijn zodanig samengesteld om passagiers optimaal te faciliteren
  • 3.410 m3 PERI UP steigersysteem, toegepast voor het onderstel van het dek
  • 2.200 m2 VARIOKIT syteem met stalen-SRU profielen en houten VT20 dragers en geëintegreerde hijsvoorzieningen toegepast voor het dekframe
  •  2.200 m2 PERI Multiplex plaatmateriaal gemonteerd op het dekframe
  • Meerdere onderdelen werden gerealiseerd onder FSC en PEFC keurmerken.