You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Algemene renovatie kasteelcomplex, Günzburg

Info projecten

Ligging: Günzburg, Duitsland

  • De renovatie en modernisering van het Günzburger kasteelcomplex uit 1452, tegenwoordig in gebruik als belastingkantoor. Het markgrafelijk kasteel is het enige dat de Habsburgers ooit in Duitsland hebben gebouwd.
  • In het kader van de algemene renovatie in fasen moeten statische gebreken aan het dak en de buitenwanden worden verholpen. Daarnaast staan er passende brandbeveiligingsmaatregelen, maatregelen ter verbetering van de toegankelijkheid en een energetische renovatie op de planning.

Vereisten

Strenge voorschriften bij de renovatiewerkzaamheden; op grond van de supraregionale betekenis valt het stadskasteel onder monumentenzorg

Klant

Schäfer Gerüstbau GmbH, Memmenhausen

Voordeel klant

  • Veilige stellingmontage met systeemgeïntegreerde voorloopleuning
  • Voorgebouwde trap zonder uitgebreide buis-koppelingsmontage. Dankzij de Rosett knoop op het Easy frame kunnen frame- en modulaire stelling direct worden gecombineerd

PERI oplossing

  • Werkstelling met systeembreedte van 100 cm inclusief dakrandbeveiliging
  • Ontsluiting via parallelle trappentoren