You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Volkstheater München, Duitsland

Info projecten

Ligging: München, Duitsland

  • Op het terrein van de voormalige veewerf wordt de nieuwe locatie van het Volkstheater in München gebouwd met een bruto vloeroppervlakte van ongeveer 26.000 m² voor het hoofd- en zijtoneel, de repetitieruimte, de foyer, de administratie, de werkplaatsen en de opslag.
  • De renovatie van het aangrenzende, geklasseerde bestaande gebouw waar de latere kantoorvleugels zich zullen bevinden, is mee geïntegreerd in het bouwproject.

Vereisten

  • Geen of slechts beperkte kraanondersteuning binnen de bestaande constructie.

Klant

Georg Reisch GmbH & Co. KG, Bad Saulgau

Voordeel klant

  • DUO bekistingselementen zijn zeer licht en bijzonder handig. Alle onderdelen wegen minder dan 25 kg en zijn daarom ideaal voor werken in bestaande gebouwen.
  • DUO bekisting is een geschikte aanvulling op de eigen bekistingsinventaris van de klant voor de meest uiteenlopende projecten.
Het bouwbedrijf Reisch breidde zijn bekistingsinventaris uit met de DUO als lichtgewicht handbekistingssysteem (Foto: Reisch).
Philipp Baier
Aannemer

Door de grote verscheidenheid aan projecten hebben we steeds meer behoefte aan geschikte bekisting voor de renovatie van oude gebouwen. Daarom hebben we besloten om DUO lichtgewicht bekisting te gebruiken als lichte handbekisting voor renovaties binnenin gebouwen.

PERI oplossing

  • DUO lichtgewichtbekisting wordt overal gebruikt waar geen of slechts in beperkte mate kraanondersteuning beschikbaar is.
  • Alle sleuffunderingen, steunbalken en de liftschacht worden met de hand bekist met de lichtgewicht DUO bekistingpanelen.
  • Voor de constructie van de gewapend betonnen buitenwand van meer dan 3 m hoog, werd DUO gebruikt als lichte binnenbekisting. Als buitenbekisting wordt TRIO wandbekisting gebruikt om het vereiste architectonische betonoppervlak met houtnerfstructuur te bereiken.