You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Kaaimuur Boudewijnkanaal, Zeebrugge

Info projecten

Ligging: Zeebrugge, België

Langs het Boudewijnkanaal in de achterhaven van Zeebrugge werkte aannemer Artes Depret sinds februari 2019 intens aan een nieuwe kade. De nieuwe kaaimuur wordt bijna één kilometer lang en 30 meter hoog. Hij wordt opgebouwd met de diepwandtechniek. Na het bouwen van de kaaimuur zal in de polderzonde tussen de kaaimuur en het Boudewijnkanaal een bouwkuip gemaakt worden waarin tunnelelementen voor de Oosterweelverbinding worden gebouwd. Na de werken voor de Oosterweelverbinding wordt de bouwput verwijderd. Het Boudewijnkanaal zelf wordt verbreed en de kaaimuur zal in gebruik genomen worden om schepen te laten aanmeren voor de Automotive sector in Zeebrugge. Voor de bouw van de kaaimuur deed Artes Depret een beroep op de kennis, service en materialen van PERI. Naast de levering van TRIO paneelbekisting met toebehoren, RCS-klimprofielen en SRU-uitlijningsprofielen ontfermde PERI zich ook over de uitdagende engineering van het bekistingsontwerp.

Vereisten

 • Voor de gefaseerde bouw van een 1 kilometer lange kaaimuur was Artes Depret op zoek naar een betrouwbare partner met de nodige ervaring in complexe bekisting en ondersteuning.
 • Aangezien de grote omvang van het project was het belangrijk om de materialen voldoende repetitief te kunnen inzetten zodat enerzijds de hoeveelheid beperkt blijft, maar er anderzijds toch voldoende snel gewerkt kon worden.
 • De complexiteit van het project vroeg de nodige voorbereiding en engineering. Voor klant Artes Depret was het belangrijk dat PERI hierin een partnership-rol kon opnemen.

Klant

Artes Depret

Voordeel klant

 • Dankzij de ruime ervaring bij grote, complexe bekistingsprojecten en de technische kennis van PERI kon de klant op het vlak van voorbereiding en engineering voor een groot deel ontzorgd worden.
 • Met TRIO, RCS en SRU kon perfect een repetitieve paneelbekistingsset ontworpen worden.
Pieterjan Pertz
Projectleider

“We waren op zoek naar een snel en eenvoudig te plaatsen bekisting die gefaseerd kon uitgevoerd worden en die rekening hield met de tonnages van de kraan. En PERI heeft goed aan die vraag kunnen voldoen. Samen hebben we een systeem ontworpen dat, mits enkele kleine aanpassingen op de werf, prima toegepast kon worden. De betonwerken zijn succesvol afgerond en over de samenwerking met PERI in dit project kunnen we enkel tevreden zijn.”

PERI oplossing

 • Voor de bekisting van de kaaimuur werd TRIO paneelbekisting ingezet. TRIO is het universele modulaire bekistingssysteem voor alle toepassingen waarbij de nadruk ligt op de éénvoudige montage/démontage in combinatie met in deze specifieke toepassing: éénzijdig bekisten en afbinden via ingelijmde ankerstaven in de damwand. De totale materiaalwaarde op deze werf bedroeg ongeveer 600.000 euro.
 • De kaaimuur werd gefaseerd gebouwd, met gebruik van een voorloop- en sluitkist. In de oneven zones werd de voorloopkist toegepast, terwijl de sluitkist de even stukken toemaakte.
 • PERI zorgde voor een strakke engineering waarbij het materiaal op een rendementsvolle manier repetitief kon worden ingezet.
 • De bekisting werd verankerd aan de secanspalenwand, waartussen een 80 cm brede muur gegoten werd met een hoogte van ongeveer 6 meter.
 • Bij de engineering moest goed rekening gehouden worden met het aantal boringen in de secanspalenwand. Het was een uitdagende evenwichtsoefening om de hoeveelheid tiges te bepalen om de betondruk en stortsnelheid aan te kunnen. Te veel is nefast voor het rendement en te weinig kan schade of problemen opleveren.
 • Een SRU stalen gording en RCS klimprofielen werden gebruikt als stalen geraamte voor de bekisting.

PERI systemen ter plaatse