You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Kantoorgebouw Plastibac, Kuurne

Info projecten

Ligging: Kuurne, België

Voor Plastibac, een leverancier van kunststofbakken, bouwen de aannemersbedrijven Valcke en Alheembouw een nieuw kantoor in Kuurne. Valcke is gespecialiseerd in prefabbeton. Alles wat ter plaatse gestort moet worden, besteden ze doorgaans uit aan hun vaste partner Alheembouw.

Het eigenlijke kantoorgebouw van Plastibac zal zo goed als volledig opgetrokken worden met prefabelementen. Om esthetische redenen wilden de architecten echter vóór de prefabsteunmuur een gevelwand in zichtbeton waartegen de steunmuur achteraf aangebouwd zou worden.
Voor het storten van deze 15 meter hoge, dunne (slechts 20 cm dikke) esthetische gevelwand maakte Alheembouw gebruik van MAXIMO wandbekisting. Deze bekisting staat garant voor een mooi betonoppervlak en een uitgesproken symmetrie van afbindgaten en bekistingsnaden – een nadrukkelijke vereiste van de architecten van dienst.

Vereisten

  • De complexiteit van het project vergde grondig overleg tussen de actoren Valcke, Alheembouw, het architectenbureau en PERI om initieel een aantal onduidelijkheden uit te klaren én om tot het beoogde resultaat te komen. Zo kon alles opgeleverd worden conform de wensen van de eindklant.
  • De architecten wilden zoveel mogelijk symmetrie voor de in totaal meer dan 35 meter lange sierwanden en wilden vooraf precies weten hoe de wand er na ontkisting zou uitzien: het uitzicht van het beton, de positie van de afbindgaten, de positie van de horizontale en verticale naden enz. Ze hadden vooraf een simulatie van de wand in 3D gemaakt en wilden er zeker van zijn dat die er in realiteit exact hetzelfde zou uitzien.
  • Ter ondersteuning van de erg hoge (15 m), maar dunne gevelwand waren hoge schoren vereist om de stabiliteit van deze ‘bekledingslaag’ te kunnen garanderen.
  • Ook een goede opvolging was een strikte vereiste om alle engineering, logistiek en administratie binnen de vooropgestelde timing rond krijgen.

Klant

Alheembouw nv
Roeselarestraat 205
8840 Oost Nieuwkerke

Voordeel klant

  • Alheembouw beschikt zelf over een grote hoeveelheid MAXIMO wandbekisting, die voor dit project erg verdienstelijk ingeschakeld kon worden. Omdat er zeer veel bekistingspanelen op korte termijn nodig waren, kozen ze ervoor om hetzelfde systeemmateriaal bij te huren bij PERI. Zo bleef de extra kost beperkt.
  • Alheembouw kent het MAXIMO systeem en het rendement ervan door en door en ook de arbeiders op de werf zijn er goed mee vertrouwd.
Thibault Verfaillie
Architect - Zaakvoerder V2-Architecten

"De studiedienst van PERI heeft ons uitgelegd hoe het MAXIMO bekistingssysteem werkt. Zo konden we de belijning in het zichtbeton van de gevelwand hertekenen en op punt krijgen.”

Niels Leeman
Werfleider Alheembouw

“We zijn erg vertrouwd met de MAXIMO wandbekisting van PERI. Dankzij dit bekistingssysteem kunnen we voor dit project met gewoon en niet met zelfverdichtend beton werken, wat het esthetische uitzicht van de zichtwand ten goede komt.”

PERI oplossing

  • De architecten werden uitgenodigd bij PERI om hen uit te leggen hoe het MAXIMO bekistingssysteem werkt. Zo konden ze de belijning in de zichtwanden hertekenen en tot een maximale symmetrie van afbindgaten en naden komen, zoals gevraagd door de klant.
  • Om de gevraagde symmetrie over de volledige siergevel te verkrijgen, werd die over de lengte in één keer gestort. Daartoe werden de bekistingswerken wel in de hoogte ontdubbeld. In een eerste fase werd de siergevel tot een hoogte van 7,80 m opgetrokken. Dan werd bovenop de 7,80 m hoge wand een tweede bekistingslaag geplaatst en nog eens 7,20 m siergevel bijgestort tot een totale wandhoogte van 15 meter.
  • Omdat de 15 meter hoge siergevel amper 20 cm dik is en geen steunfunctie heeft, waren hoge schoren nodig om de stabiliteit ervan te garanderen. Hiervoor werden de RS 1400 schoren van PERI ingezet.

PERI systemen ter plaatse