You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk

De Internationale Arbeidsorganisatie brengt regeringen, werkgevers en werknemers bij elkaar om wereldwijd goede arbeidsomstandigheden te realiseren. Ze heeft 28 april uitgeroepen tot de ''Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk'' en legt hierbij de nadruk op de preventie van arbeidsongevallen en beroepszieken. 

Interview met Preventieadviseur Erik Vincke (PERI BeNeLux) 

Hoe ben je terecht gekomen bij PERI BeNeLux? 

Nadat mijn vorige werkgever failliet ging, ben ik op internet op zoek gegaan naar vacatures voor preventieadviseurs, bij voorkeur in de buurt of toch niet zo heel ver weg. PERI BeNeLux had een openstaande vacature waarop ik gereageerd heb en na 1 gesprek wou men al direct met mij in zee gaan.

Wat houdt de job van Preventieadviseur precies in?

Om in wettelijke termen te blijven: Een preventieadviseur staat de werkgever bij inzake de toepassing van de maatregelen bedoeld in de welzijnswet. Daarnaast heeft hij een adviserende functie ten opzichte van zowel de werkgever als de werknemers.

Om het wat meer in menselijke taal te omschrijven: Een preventieadviseur ziet er op toe dat de veiligheid en het welzijn van alle werknemers zo goed mogelijk gegarandeerd wordt. Enerzijds moet de preventieadviseur hiervoor nagaan of de toepasselijke wetgeving(en) worden nageleefd en anderzijds, indien dit niet (volledig) het geval zou zijn, de nodige voorstellen doen om wel de nodige veiligheidsmaatregelen in te voeren.

Iedere werknemer kan steeds bij de preventieadviseur terecht indien hij/zij vaststelt dat er problemen zijn met betrekking tot veiligheid en welzijn, met verbetervoorstellen, opmerkingen etc,.

Veiligheid is een zeer ruim gebied. Het gaat niet alleen meer over de traditionele arbeidsveiligheid (veiligheid van machines, bescherming tegen gevaarlijke stoffen). De laatste jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor welzijn in het algemeen en dit ten gevolge van het toenemende aantal werknemers die uitvallen omwille van stress, burn-out. Met andere woorden: de psychosociale aspecten van werken zijn veel belangrijker geworden.

Is het veilig houden van de werf bij PERI BeNeLux een grote uitdaging?

Veilig werken is niet enkel een taak voor de preventieadviseur. Het zijn de mensen op de vloer welke dit moeten realiseren. Dit kan enkel wanneer iedereen, van Managing Director tot arbeider, hier de nodige aandacht voor hebben en samen aan veiligheid werken.

Concreet is het wel een uitdaging om veiligheid en welzijn meer in de picture te zetten, vooral omdat hier vroeger blijkbaar minder aandacht voor was, en om zo veiligheid en welzijn op een hoger niveau te brengen. Wat wel een grotere uitdaging is, is het integreren van het (veiligheids)beleid van België en Nederland tot één geheel. Momenteel loopt dit nog op verschillende domeinen apart, maar de bedoeling is dus dat er op beide locaties op een gelijkaardige wijze wordt gewerkt. Uiteraard moet hiervoor ook rekening gehouden worden met de wetgeving welke mogelijks verschillend kan zijn.

Dag van de veiligheid

De basisprincipes van het veiligheidsbeleid binnen PERI BeNeLux

PERI BeNeLux streeft er naar om:

  • Een veiligheidszorgsysteem conform de wet- en regelgeving uit te bouwen en toe te passen.
  • Hiervoor de noodzakelijke middelen ter beschikking te stellen: arbeidsmiddelen, PBM, opleiding etc,.
  • Medewerkers actief betrekken om de veiligheid te verhogen
  • Onderzoeken van alle incidenten en klachten om hieruit te leren
  • De prestaties op gebied van veiligheid en welzijn periodiek te evalueren en te streven naar continue verbetering.

28 april 2023

Werelddag van de Veiligheid en Gezondheid op het Werk

Is er een verschil tussen de locaties Schijndel (Nederland) en Boom (België) qua veiligheidsbeleid?

Voor een groot deel verloopt het veiligheidsbeleid in Schijndel en Boom gelijk, omdat de nationale wetgevingen gebaseerd zijn op Europese richtlijnen. De nationale wetgevingen verlopen echter niet 100% gelijk, waardoor er nog verschillen zijn.

Door Ceyhun Kurt (Head of Operations BeNeLux) wordt er al meer uniform gewerkt (bv. identieke werkkledij) en het doel is om één systeem of beleid te hebben voor heel Benelux. De integratie van de beide systemen is een van mijn taken.

Wat zijn de concrete plannen voor aankomend jaar op preventie vlak?

De concrete plannen zijn:

  • Zorgen voor integratie van het systeem wat ze in Schijndel gebruiken en dat wat ze in Boom gebruiken tot één systeem.
  • Zorgen voor volledige compliance met de (lokale) wetgeving.
  • Zorgen voor de naleving van de richtlijnen vanuit hoofdkantoor, opgenomen in de Group Directive Occupational Health & Safety Management.

Tot slot: wat is jouw favoriete veiligheidstip die echt iedereen moet weten?

Veiligheid werkt wanneer we allemaal samenwerken.