You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Knowledge transfer from PERI Expert to customer.
 
Ervaringsdeskundigen
 
over specifieke onderwerpen in de bouwnijverheid

Ervaring

De websites en de technische handleidingen bevatten algemene informatie over het bedrijf en de gedetailleerde technische uitleg over bouwmethodes, bouwtypes en toepasbare PERI-systemen - geïllustreerd met succesvolle projecten.

Seminaries

Technische innovatie kan niet zonder de knowhow van de gebruiker. Daarom maken wij onze klanten in het kader van de activiteiten van de PERI Academie vertrouwd met het optimale gebruik van onze systemen en van de nieuwste technologieën. Concreet betekent dit dat wij seminaries, workshops en cursussen over onze producten organiseren om onze specialistische kennis te delen en praktijkgerichte opleidingen te verstrekken.

 

Voor studenten: Nieuwe PERI bouwoefening

Schrijf nu in

Schrijf u in en krijg het certificaat! De beste beleeft een spannende finale en maakt kans om € 5.000 te winnen.