You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

PERI UP steigersystemen voor bouwprojecten

De modulaire steiger voor veelzijdig gebruik op de bouwplaats

Op de bouwplaats zijn steigers nodig voor de meest uiteenlopende toepassingen. Het spectrum is heel divers: van ondersteuningen voor het verwijderen van oppervlakte- of puntbelastingen en veilige werkplekken tot comfortabele toegangen. PERI UP biedt als modulair systeem met weinig maar wel flexibel te combineren componenten een oplossing voor alle toepassingen. Wij tonen u verschillende gebruiksmogelijkheden door het bouwproces heen.

Voortdurende ondersteuning in alle projectfasen

Wij bieden projectspecifiek uitgewerkte totaalconcepten, die onze klanten beslissende concurrentievoordelen opleveren. Wij ondersteunen de verantwoordelijke personen ook tijdens de uitvoering continu gedurende het gehele project.

De gespecialiseerde adviseur is de centrale contactpersoon voor onze klanten. Hij beschikt over grondige vakkennis en kent exact de eisen en de vraag van de uitvoerders. Door het dichte netwerk aan gespecialiseerde adviseurs zijn deze altijd in de buurt van de gebruikers en is een betrouwbare ondersteuning gewaarborgd.

Op basis van het project worden eisen geanalyseerd, voorstellen voor oplossingen uitgewerkt en wordt de prijs-kwaliteitverhouding afgewogen. In samenspraak met de gespecialiseerde adviseur, de experts van de afdelingen en de verantwoordelijke personen voor de uitvoering ontstaan geoptimaliseerde en economische steigeroplossingen.

PERI UP für den Hochbau

PERI UP voor de hoogbouw – De modulaire steiger voor veelzijdig gebruik op de bouwplaats

Meer dan 30 pagina's met waardevolle vakkennis - compact, duidelijk en praktisch.

PERI contactpersonen

Vind de juiste PERI contactpersoon voor uw project

Neem contact op met ons commercieel team

Stuur ons een bericht

 

 

De PERI UP modulaire steiger – Het flexibele steigersysteem voor multifunctionele toepassingen

Het steigersysteem PERI UP is met het metrische raster geoptimaliseerd voor hoge flexibiliteit in het gebruik. De rechthoekige liggers hebben niet alleen een statische functie, maar dienen op iedere willekeurige positie ook als steunvlak voor de vloerplaten.

De hoofdcomponenten – staanders, liggers en vloerplaten – hebben een uniform lengte- en breedteraster van 25 cm resp. 50 cm. Dit raster loopt door in verticale richting dankzij de standaard rozetafstanden (50 cm) op de staanders.

Gravity lock voor een veilige en snelle montage van de liggers

De PERI UP liggers hebben een aansluiting in de vorm van een spie, die in de rozetopening wordt gehangen. Daarbij valt de borgspie door haar eigen gewicht in de rozetopening en wordt deze automatisch vergrendeld (gravity lock). Dat maakt de montage eenvoudig en veilig. Met een hamerslag wordt de spie dan vastgeslagen.

Eenvoudig en veilig monteren en demonteren van de vloerplaten met ophefbeveiliging

De geïntegreerde beugel van de vloerplaat grijpt onder de rechthoekige ligger en borgt daarmee de positie van de vloerplaat. De PERI UP vloerplaten zijn dus na het plaatsen zonder extra componenten beveiligd tegen opheffen. Indien nodig kunnen de vloerplaten later ook stuk voor stuk worden gedemonteerd, bijv. voor het binnenbrengen van materiaal.

Twaalf aansluitmogelijkheden bij de knoop

Er kunnen telkens vier liggers en knoopdiagonalen direct op de rozetknoop worden aangesloten. Er kunnen bovendien nog vier liggerdiagonalen optioneel direct op de liggers worden aangesloten.

Een modulair systeem voor de meest uiteenlopende toepassingen

Het aantal op te bergen, te bewegen en te transporteren onderdelen is beslissend voor een efficiënte uitvoering van de steigerbouwwerkzaamheden en daarmee ook voor de kostenefficiëntie.

Bij de PERI UP Flex zijn slechts enkele systeemcomponenten genoeg om zeer verschillende toepassingen van de aannemer economisch te realiseren. Dankzij de hoge flexibiliteit wordt het steigersysteem gebruikt bij complexe gebouwgeometrieën zoals balkons of erkers, maar ook voor de meest uiteenlopende industriële toepassingen. Het geringe aantal onderdelen verlaagt de montage- en investeringskosten en verhoogt de benuttingsgraad.

De vele doordachte details van PERI UP leiden samen tot economisch en veilig werken.

Alle staanders kunnen trekvast met elkaar verbonden worden. Zo kunnen complete eenheden veilig en snel op de grond worden voorgemonteerd en vervolgens tot een grotere steigereenheid worden samengesteld. Door de hoge stijfheid van de liggeraansluitingen kunnen ook grote steigereenheden met een kraan worden verplaatst.

Ook bij het Easy frame is de rozetachtige vorm van de steigerknoop in het frame geïntegreerd. Met de zelfborgende vloer, de ligger met gravity lock en de volledige, vlakke afdekking van de werkoppervlakken biedt het systeem een bijzonder hoge veiligheid.


Veiligheid gedurende de levenscyclus van het product

Dat veiligheid de kostenefficiëntie niet uitsluit, toont PERI niet alleen met de PERI UP systeemtechniek. Want de beste oplossing voor de klant is ook altijd de veiligste.

Daarbij vat PERI veiligheid procesgeörienteerd op: de PERI engineering en de steigertechniek worden tijdig en doelgericht in de project- en bouwplaatsprocessen van de klanten opgenomen.

Een functionerend veiligheidsconcept omvat alle aspecten rond de gehele levenscyclus van het product. Het concept moet integraal zijn – daarom besteden we ook aandacht aan onderwerpen als rechtszekerheid en toekomstbestendigheid. Ook bindende offertes en duidelijk geregelde huur- en terugnamecriteria bieden u zekerheid. Alle artikelen kunnen ook op projectbasis worden verhuurd. Maak gebruik van de eenvoudige werkvoorbereiding en uitvoeringscontrole door middel van onze PERI software voor de steigerplanning. Gestandaardiseerde stuklijsten, eenvoudige en snelle bestelmogelijkheden en terugzending maken een geoptimaliseerde inzet van personeel en materiaal mogelijk.

High degree of material utilization

Hoge materiaalbenutting

Met slechts één steigersysteem, altijd dezelfde verbindingslogica en weinig systeemcomponenten kunnen de meest uiteenlopende toepassingen worden gerealiseerd.

Legal certainty

Rechtszekerheid

PERI biedt u een complete en doorlopende documentatie, die rekening houdt met actuele normen, eisen en wetten. De documentatie dient bovendien als optimale basis voor de bouwplaatsdocumentatie van de klant, zoals montage-instructie en risicobeoordeling.

Employee protection

Bescherming van medewerkers

Lichte onderdelen voor moeiteloos werken, een geïntegreerde gebruikersveiligheid en het eenvoudig te begrijpen systeem met logische en constructiegebonden montagestappen zorgen voor zeer tevreden medewerkers.

Quality

Kwaliteit

De modernste productie- en testmethoden zorgen ervoor dat PERI systemen later geschikt zijn voor de harde praktijk op de bouwplaats en betrouwbaar ingezet kunnen worden. Het gehele proces van de daaropvolgende serieproductie is onderworpen aan een continue kwaliteitsborging.

Inrichting en toegang van de bouwplaats

Bij de start van de bouwplaats kunnen met PERI UP rolsteigers voor bouw- en reclameborden en kabel- en pijpbruggen worden opgericht. Trappentorens in flexibele breedtes en hoogtes en loopbruggen zorgen voor veilige toegang tot de bouwplaats.

With the PERI UP basic elements, simple temporary scaffolding towers for construction and advertising signs in different sizes and heights can be created.

Bouw- en reclameborden

Power and communication cables as well as water, gas and compressed air lines can be spanned between buildings or across driveways with line bridges so that the supply of buildings is ensured.

Kabel- en pijpbruggen

Comfortable stair access with steps running in the same or the alternating direction can be assembled with PERI UP elements without any problem. The individual parts can be easily transported; the stair stringers are mounted separately as closed step profile.

Containertoegangen, steigertoegangen en trappen

The PERI UP Flex trench bridge is a temporary and safe passage across construction trenches or building pits with spans of 6 m and 9 m. The bridge is assembled completely from PERI UP system components and can be moved as a whole by crane.

Loopbruggen

Ruwbouw en afwerking

Bij het verdere verloop op de bouwplaats veranderen de basisonderdelen in tijdelijke toegangen, trappentorens of een wisseltrap voor trapgaten. In de ruwbouwfase worden de modules verwerkt tot wapeningssteiger, gevelsteiger of tot een projectspecifieke oplossing. Voor belastingen wordt PERI UP gecombineerd tot ondersteuningstoren, ondersteuning of zwaarlastondersteuning. Als tijdelijke oplossing beschermt het weerbeschermingsdak tegen invloeden van buitenaf.

Different types of access can be implemented with PERI UP during shell construction. With staircases in the same or the alternating direction, finely adapted floors in grid dimensions of 25 cm to 75 cm for the step widths, stair towers are also possible for complex geometries.

Toegangen

In shell construction, temporary staircases can be built with PERI UP. Through the 25-cm grid dimensions, all bays can be completely closed to offer maximum safety.

Trappen voor trapgaten en smalle traphuizen

Self-supporting reinforcement scaffolding can be used at the construction site for the reinforcement of concrete, the mounting of formwork and during casting. Because of their tight connections, scaffolds combined from PERI UP basic elements can be moved as a whole by crane.

Wapeningssteigers

For shoring work during slab or bridge construction, PERI modular components can be used to build shoring towers and shoring. The Rosett node allows for an adaptation to different geometries in all 3 dimensions.

Ondersteuningstorens, torenverbindingen en ruimtelijke ondersteuningen

Shoring towers for the transfer of high loads can be assembled in lightweight individual parts with the PERI UP modules. Due to the stable anchoring of the ledgers and decks, the pre-assembled parts can by moved completely by crane.

Ondersteuningstorens, ondersteuningstorens met extra frames

According to the requirements, PERI UP heavy-duty props are combined and installed with the appropriate PERI UP standards in suitable lengths as well as with lightweight system components. They are characterized by their simple transport and erection and their high load-bearing capacity of up to 200 kN.

Zwaarlastondersteuningen

Individual and project-specific solutions can be implemented with the parts of the PERI UP modular scaffolding kit. Due to the fine system grid dimensions of the ledgers and decks and the eightfold connectable Rosett node, the system offers high adaptability to the building geometry.

Projectspecifieke oplossingen met systeem- en componentcombinaties

The flexible PERI UP makes facade scaffolding also possible for complex types of architecture with cantilevers or inclined outer walls. Due to the flexible Rosett nodes and ledgers and decks in 25-cm increments, hardly any additional couplers are necessary.

Gevelsteigers voor moeilijke plattegronden en architectuur

The basic elements of the PERI UP system can be combined efficiently for length-based facade scaffolding. The lightweight individual parts and the guardrail mounted in advance offer protection, safety and ergonomic working during installation.

Lengtegerichte gevelsteigers

During shell construction, the PERI UP weather-protection roof offers temporary protection against rain, snow or heat. The elements can be moved by hand. In the motor-operated version, the individual segments of roof sheeting can be easily coiled up or uncoiled; a heated version reduces the snow load in winter.

Weerbeschermingsdaken

Herstellingswerken en renovatie

Tijdens herstellingswerken worden de PERI UP modules verwerkt tot werksteiger, naar keuze ook met wielen. Bouw- en wisseltrappen met volledig gesloten vloerplaten of zwaarlastondersteuningen bieden verdere toepassingsmogelijkheden. Bij de dakrenovatie biedt het tijdelijke weerbeschermingsdak de oplossing bij regen, sneeuw of hitte.

Working platforms in different heights and dimensions can be combined from the system components. These can even by moved by hand with optional castors.

Werkplatformen

During the refurbishment phase, the PERI UP basic elements are turned into stairwell staircases. Standards, ledgers and decks, supplemented by lightweight PERI UP Flex flights of stairs, make versatile adaptations to the existing stairwells possible.

Trappen voor trapgaten en smalle traphuizen

According to the requirements, PERI UP heavy-duty props are combined and installed with the appropriate PERI UP standards in suitable lengths as well as with lightweight system components. They are characterized by their simple transport and erection and their high load-bearing capacity of up to 200 kN.

Zwaarlastondersteuningen

For refurbishment work, the PERI UP weather-protection roof safely protects against hail, snow and strong sunlight.

Weerbeschermingsdaken

Toebehoren voor de logistiek in iedere bouwfase


Transportcontainers

PERI biedt transportcontainers voor snel, veilig en economisch materiaaltransport, die vele malen opnieuw gebruikt kunnen worden. Daartoe behoren rongenpallets, gaascontainers en boxen voor kleine onderdelen. Alle containers zorgen voor ordelijke opslag van materiaal, ruimtebesparend stapelen, snelle toegang tot het materiaal en veilig transport met heftruck en/of kraan.

Lees meer