You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Ruwbouw en afwerking

Tijdens het verdere verloop op de bouwplaats maken de basisonderdelen plaats voor tijdelijke toegangen, trappentorens of een trap voor (smalle) trapgaten. In de ruwbouwfase worden deze modules vervolgens verwerkt tot wapeningssteiger, gevelsteiger of tot een projectspecifieke oplossing. Wat betreft belasting wordt PERI UP gebruikt als schoor of gecombineerd tot ondersteuningstoren of zwaarlastondersteuning. Het weerbeschermingsdak beschermt tijdelijk tegen invloeden van buitenaf. 


Toegang

 • Tijdelijke toegang met een systeembreedte van 75 cm naar hoger gelegen werkplekken of naar bouwplaatsen
 • Opbouw als trappentoren met 4 staanders (volgens de standaardconfiguratie) met traparmen in dezelfde of in tegengestelde richting met een hoogte van max. 66 m (resp. max. 100 m bij projectspecifieke planning)
 • Voor een maximale belasting van 2,0 kN/m²
 • Montage van lichtgewicht aluminium traparmen, die op de liggers worden aangebracht
 • Hoogteaanpassingen zijn volledig verwerkt in het systeem, geen nood aan tijdrovend koppelwerk 

Trappen voor toegang en afwerking

 • Compacte toegang met een systeembreedte van 75 cm voor kleine trapgaten in gebouwen, opgebouwd met korte PERI UP Flex traparmen
 • Maximaal aanpassingsvermogen voor nauwe geometrieën 
 • Toegang tot alle mogelijke etages dankzij hoogtestappen van 25 cm met standaardcomponenten
 • Standaardvarianten beschikbaar voor veel voorkomende etagehoogtes 
 • Volledig gesloten vloerplaatvakken dankzij 25-cm-raster

Wapeningsteigers

 • Werksteiger met een vloerplaatbreedte van 75 cm of 100 cm voor het versterken, bekisten en beton storten (belastingsklasse 1 tot 3) op de bouwplaats
 • Uitvoering met een basisbreedte van 150 cm of 250 cm en met varianten van max. 3 vakken in lengterichting
 • maximale stahoogte van 10,8 m, totale lengte tot 9 m in de standaarduitvoering
 • Gegarandeerde stabiliteit zonder ballast en zonder verankering
 • Snelle montage door zelfborgende liggeraansluiting en geïntegreerde ophefbeveiliging van de vloerplaten
 • Hoge mate aan veiligheid bij het werken aan de bekisting door de doorlopende, vlakke vloerplaten zonder spleten.
 • Dankzij trekvaste verbindingen kunnen grote eenheden met een kraan worden verplaatst

Ondersteuningstorens, torenverbindingen en ruimtelijke ondersteuningentowers

 • Ondersteuningstorens met een vierkante of rechthoekige plattegrond, met afmetingen tot 3 m in een 50-cm-raster
 • Ook te gebruiken als ondersteuningstorens met extra frames
 • Maximale aanpasbaarbeid in rastermaat voor verschillende geometrieën en belastingseisen (bijv. geconcentreerde belastingsoverdracht door bundeling van de staanders)
 • Typegekeurd: zowel als vrijstaande ondersteuningstoren tot een opbouwhoogte van 8,39 m voor belastingen tot 40 kN als tot 21,89 m aan de bovenkant verankerd voor belastingen tot 46 kN
 • Grote, voorgemonteerde steigereenheden kunnen snel met een kraan worden verplaatst
 • Afgestemd op alle PERI vloerbekistingssystemen

Zwaarlastondersteuningen

 • Zwaarlastondersteuningen met 4 staanders, bestaande uit lichte systeemcomponenten voor puntlasten tot 200 kN en een opbouwhoogte tot 8,00 m in de standaarduitvoering
 • Dankzij een hydraulische cilinder in de voet kan men de stempel - met controle over verplaatsing en kracht - voorspannen en neerlaten onder belasting 
 • Mobiele hydraulische eenheid kan snel van stempel naar stempel worden verplaatst
 • Kracht kan direct op de manometer worden afgelezen voor snel en veilig gebruik
 • Met de hand te transporteren en te monteren dankzij gering gewicht van de afzonderlijke componenten (max 24 kg)

Projectspecifieke oplossingen door middel van systeem- en componentcombinaties

 • Geoptimaliseerd materiaalgebruik overeenkomstig het vereiste draagvermogen door statisch maximale benutting van de componenten
 • Flexibele aanpassing aan de geometrie van het gebouw
 • Kostenefficiënte realisatie van draagconstructies dankzij het gebruik van gestandaardiseerde, te huren PERI systeemcomponenten en voor de bouw geschikte verbindingsmiddelen

   


Gevelsteigers voor moeilijke plattegronden en architectuur

 • Gevelsteiger voor uitkragende en architectonisch veeleisende architectuur
 • 3D-steiger met bijzonder hoog draagvermogen, voor werkzaamheden aan de gevel (tot belastingsklasse 6)
 • Volledig gesloten vloerplaatniveaus, omdat ieder vak met systeemvloerplaten volledig en zonder struikelpunten wordt aangelegd
 • Vloerplaten worden direct op de liggers gemonteerd
 • Aanpassingen vinden plaats in een uniform raster van 25 cm; hoge flexibiliteit voor complexere steigerbouw rond gevels
 • Aansluitingen van andere systeemcomponenten zijn mogelijk met knoopafstanden van 50 cm op de staanders
 • Dakrandbeveiliging en overbruggingen kunnen gemonteerd worden met slechts enkele aanvullende componenten

Lengtegerichte gevelsteigers

 • Gevelsteiger voor uitgestrekte oppervlaktes en/of lengtegerichte architectuur
 • Valbeveiliging zonder extra componenten door de systeemgebonden opbouw met inherente bescherming door de voorgemonteerde leuning
 • Snel werken dankzij het geringe gewicht van de afzonderlijke componenten
 • Standaarduitvoering vrijwel zonder koppelingen en met een snelverankeringssysteem
 • Snelle, doordachte oplossingen voor details zoals buiten- en binnenhoeken, consoles etc.
 • Combinatie met PERI UP Flex-systeemcomponenten mogelijk door knoopverbindingen op het Easy frame

   


Weerbeschermingsdaken

 • Tijdelijke overkapping met standaard dakhelling van 15° die het team op de bouwplaats tegen regen, sneeuw of hitte beschermt
 • Spanwijdtes tot 45 m en tot 35 m zonder spansysteem
 • Individuele dakgeometrieën door projectspecifieke aanpassing van de nokelementen
 • Eenvoudig handmatig openen, sluiten en verplaatsen van dakelementen
 • Veilige toegang via loopbruggen langs de spanten, zonder gebruik van persoonlijke valbescherming
 • Oplossing met elektromotor vereenvoudigt het op- en afrollen van de zeilen

 

PERI UP für den Hochbau

PERI UP voor de hoogbouw - De modulaire steiger voor veelzijdig gebruik op de bouwplaats

Meer dan 30 pagina's met waardevolle vakkennis - compact, duidelijk en praktisch.

 

PERI contactpersonen

Vind de juiste PERI contactpersoon voor uw project

Neem contact op met ons commercieel team

Stuur ons een bericht